Z jakich etapów składa się proces rekrutacji do profesjonalnego biura tłumaczeń?

Praca w biurze tłumaczeń to marzenie wielu młodych ludzi. Należą do nich zwłaszcza absolwenci studiów filologicznych, a także Ci, którzy znajomość języka traktują jako życiową pasję. Znalezienie pracy w biurze tłumaczeń nie jest jednak takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Z roku na rok absolwentów studiów wyższych przybywa, co niestety nie jest proporcjonalne do realnego zapotrzebowania. Choć branża tłumaczeniowa rozwija się bardzo dynamicznie i z roku na rok generuje coraz większe dochody, to nie jest to współmierne do rosnących w biurach tłumaczeń wakatów.

Taki stan rzeczy, sprawia, że właściciele biur tłumaczeń podejmują decyzje o przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, których zadaniem jest wyłonienie spośród potencjalnych pracowników, najlepszego kandydata, bądź kandydatów. Oczywiście najistotniejszym wymogiem jakie w stosunku do kandydatów stawiają biura tłumaczeń jest odpowiednio wysoki poziom znajomości języka.

Właściciele biur tłumaczeń często stawiają przed kandydatami bardzo wysokie wymagania, co wynika z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze w środowisku tłumaczy mogą znaleźć się tylko profesjonaliści, ponieważ biuro zyskuje w ten sposób gwarancję, że teksty zostaną właściwie przetłumaczone a potencjalny klient będzie zadowolony. Z kolei drugim powodem jest fakt, że właściciele biur tłumaczeń mogą sobie najzwyczajniej pozwolić na stawianie wysokich wymagań, ponieważ obecnie na rynku istnieje bardzo wiele osób, które swoją przyszłość chciałby związać z tłumaczeniami. Nic, więc dziwnego, że z prawdziwego gąszczu potencjalnych kandydatów, każde biuro chciałoby zatrudnić tych najlepszych.

Podstawowym i pierwszym etapem jest przede wszystkim rozeznanie w kwalifikacjach kandydatów, spośród których wybierane są osoby z najlepszym przygotowaniem zawodowym. Drugi etap najczęściej obejmuje sprawdzian praktycznego zastosowania języka, którego celem jest bezstronne i rzetelne wyłonienie najlepszego kandydata.

Proces rekrutacji może być bardziej złożony, jeżeli na wolne stanowisko, zgłosi się bardzo dużo chętnych, wówczas przygotowuje się różnego rodzaju testy gramatyczne, językoznawcze, mające na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych przyszłych tłumaczy.

Profil kandydata

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest oczywiście posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia, lub studiowanie na ostatnim roku studiów. Idealny kandydat powinien charakteryzować się biegłą znajomością co najmniej jednego języka, umiejętnością realizacji tłumaczeń pisemnych. Powinien też posiadać tzw. „lekkie pióro” i nie mieć problemów z formułowaniem komunikatów w języku polskim. Ponadto bardzo ważna da właścicieli biur tłumaczeniowych jest umiejętność pracy kandydata w zespole i dobra komunikacja interpersonalna. Dobrze, aby chciał się rozwijać, swój rozwój zawodowy ukierunkowując także na obszar public relations. Do pożądanych przez pracodawców cech należy także kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, a także wspominane wcześniej pozytywne nastawienie na rozwój oraz doskonalenie własnego warsztatu.

Samodzielne poszukiwanie

Bardzo często osoby poszukujące pracy jako tłumacz samodzielnie wysyłają swoje CV do indywidualnych klientów, oraz biur tłumaczeń. Tego rodzaju strategia ma swoją logikę i dla wielu tłumaczy kończy się realizacją kilku intratnych zleceń, jednak dobrze wysyłać swoje zgłoszeń tylko i wyłącznie do tych firm, które faktycznie poszukują w danym momencie tłumaczy. Wtedy zwiększa się szansa, że faktycznie otrzymamy odpowiedź zwrotną. Oczywiście w tym przypadku liczy się ilość. Im więcej odpowiedzi na oferty firm wyślemy, tym większe prawdopodobieństwo, że osiągniemy sukces. Często na stronach internetowych biur tłumaczeń można znaleźć specjalne zakładki pod nazwą „praca”, bądź „współpraca”, w których znajdziemy specjalne formularze do wypełnienia.

Różne procedury rekrutacyjne

Procedura rekrutacyjna w biurach tłumaczeniowych przebiega bardzo różnie. Wszystko uzależnione jest od polityki jaką dane biuro tłumaczeniowe zdecydowało się przyjąć.

Bardzo często stosowaną formą rekrutacji jest wypełnienie przez kandydata w pierwszej części

formularza zgłoszeniowego, który biura tłumaczeniowe zwykle umieszczają na swojej stronie internetowej. Podczas wypełniania formularza kandydat musi także załączyć swoje CV i czasem opcjonalnie list motywacyjny. Taki zestaw dokumentów jest wnikliwie analizowany przez specjalistów ds. rekrutacji. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, kandydat przechodzi do drugiego etapu rekrutacji. W drugim etapie kandydat musi wypełnić test merytoryczny, który ma na celu sprawdzenie jego wiedzy, oraz w przypadku tłumaczeń specjalistycznych znajomości terminologii i wiedzy merytorycznej.

W przypadku biur tłumaczeniowych zamierzających podjąć zadaną współpracę z tłumaczami proces rekrutacyjny może przebiegać nieco inaczej.

Podczas pierwszego etapu analizowane są dane tłumacza, a także uzyskuje się brakujące informacje. Wśród najistotniejszych informacji, jakie kandydat koniecznie powinien zawrzeć zaliczają się dane kontaktowe, języki, doświadczenie w branży tłumaczeń, specjalizacje, preferowane wynagrodzenie za przetłumaczenie 1800 znaków ze spacjami, wykorzystywane programy CAT.

Często drugi etap rekrutacji polega na ustaleniu z kandydatem warunków współpracy. Obejmują one warunki płatnicze, indywidualne ustalenia dotyczące współpracy, a także otrzymanie zgody na sporządzenie przez kandydata tłumaczenia próbnego.

Kolejny etap zakłada przesłanie przez kandydata próbnego tłumaczenia. Zazwyczaj nie jest to zbyt długi tekst, o objętości nie przekraczającej 1 strony. Tematyka tekstu jest natomiast dobierana w zależności od określonej przez kandydata specjalizacji.

Po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymogów, jakie stawia biuro tłumaczeniowe, następuje czas weryfikacji nadesłanego przez niego tekstu próbnego. Teksty oceniają wykwalifikowani specjaliści, oceniając je przede wszystkim pod kątem poprawności merytorycznej, interpunkcji, stylistyki, a także kompletności tłumaczenia i odpowiedniego formatowania.

Wszyscy kandydaci, niezależnie od tego czy ich praca oceniona została pozytywnie, czy negatywnie muszą być poinformowani o wynikach drogą elektroniczną. W przypadku pozytywnie przebytego zadania sprawdzającego tłumacz zostaje wpisany do bazy tłumaczy. Zazwyczaj prosi się go wtedy jeszcze o odpowiednie uzupełnienie danych w firmowym systemie. Oczywiście w sytuacji gdy kandydat nie zgadza się z oceną specjalistów, jak najbardziej może się od niej odwołać.

Czynnością zwieńczającą tego rodzaju rekrutację jest przesłanie kandydatowi dostępu do jego indywidualnego profilu.

Uwaga na oszustów

Bardzo częstą praktyką biur tłumaczeniowych, mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata jest zlecanie przed pierwszym zleceniem, wykonania darmowego tłumaczenia. Oczywiście do takiego tłumaczenia trzeba się należycie przyłożyć, pamiętając jednak, że tekst nie powinien przekraczać dwóch stron. W przypadku większej ilości tekstu może zachodzić podejrzenie, że mamy do czynienia z nieuczciwą firmą, która wysługuje się ubiegającymi się o prace osobami.

Źródło informacji: https://supertlumacz.pl/

Be the first to comment on "Z jakich etapów składa się proces rekrutacji do profesjonalnego biura tłumaczeń?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*